top of page

דיווח כספי

מעקב מדויק אחר נתונים פיננסיים הוא קריטי להפעלת הפעילות היומיומית

משקיעים ומלווים דורשים לעתים קרובות דוחות כספיים מעסקים קטנים. בין אם אתה צריך אוסף או סקירה, אנחנו יכולים לעזור לך. בנוסף, השירותים שלנו ניתנים בעלות סבירה.

מעקב מדויק אחר נתונים פיננסיים הוא קריטי להפעלת הפעילות היומיומית של העסק הקטן שלך, ונחוץ אם אתה מחפש לקבל מימון להגדלת העסק שלך. בנוסף, מעקב אחר הכספים שלך יכול לעזור להבטיח שהמוצרים והשירותים שלך מתומחרים נכון, לזהות מה המרווחים שלך, לקבוע את תזרים המזומנים שלך ולהקל על הגשת מיסים.

שלושה דוחות כספיים בסיסיים חיוניים עבור העסק הקטן שלך:

  1. מאזן. הצהרה זו מספקת תמונת מצב פיננסית כוללת של העסק הקטן שלך. כמשוואה, זה נראה כמו התחייבויות + הון עצמי = נכסים. שני הצדדים של המשוואה חייבים להתאזן. ישנם שני סוגים של נכסים: שוטפים וקבועים. נכסים שוטפים כוללים מזומנים או אחזקות אחרות שניתן להמיר במהירות למזומן תוך שנה. אלה עשויים לכלול מלאי, הוצאות ששולמו מראש וחשבונות חייבים. מכונות, ציוד, קרקע, מבנים, רהיטים וחפצים חיוניים אחרים שאינכם מתכננים למכור נחשבים כרכוש קבוע. ניתן לחלק את ההתחייבויות להתחייבויות שוטפות או לטווח קצר, כגון חשבונות לתשלום ומיסים, וחובות לטווח ארוך כגון הלוואות בנקאיות או שטרות לתשלום לבעלי המניות.

  2. הצהרת הכנסה. הידוע גם כדוח רווח והפסד, המכונה גם דוח רווח והפסד, מאפשר לך להעריך מכירות והוצאות, ובדרך כלל מכסה תקופה של כמה חודשים עד שנה.

  3. דוח תזרים מזומנים. הצהרה זו מדגישה כמה כסף נכנס לעסק שלך (הזרמת מזומנים) ויוצא (הזרמת מזומנים). תזרים מזומנים כולל מכירות מזומנים, גביית חשבונות, הלוואות והשקעות אחרות. ציוד שנרכש, הוצאות ששולמו, מלאי ותשלומים אחרים נחשבים לתזרים מזומנים.

מדוע שירותי דיווח כספי למיקור חוץ?

דיווח כספי הוא קריטי לכל ארגון. דיווח כספי כולל איסוף, ניתוח, סיכום והצגת מצבו הפיננסי של העסק.

מיקור חוץ של שירותי דיווח כספי למומחה יכול להעניק לארגון שלך גישה ליתרונות הבאים -

  • חסוך בזמן הכרוך בניתוח והכנת דוחות כספיים

  • הימנע מהוצאת כסף על תוכנות דיווח כספי יקרות

  • קבלת החלטות משופרת ויעילה

  • ניתוח מדויק וללא שגיאות של נתונים

קבלו ייעוץ חינם

תודה על ההגשה!

bottom of page