top of page

שירותי שכר

תן לנו לעזור לך לנהל את שירותי השכר לעסקים קטנים שלך, לספק תאימות קלה יותר ותובנות עסקיות חדשות.

אנו מבינים כיצד שכר העבודה יכול להיות מכריע עבור בעל עסק קטן כאשר יש כל כך הרבה דברים חשובים אחרים להתמודד איתם גם כן. הפק יותר משירותי שכר באמצעות אינטגרציה וקונסולידציה טובים יותר - והכנה לטיפול בדרישות ACA. הגיע הזמן לחשוב מחדש על שכר. האם אתה מוכן?

עיבוד שכר
  • חשבות שכר במיקור חוץ (עיבוד שכר שבועי, דו שבועי או חודשי)

  • משכורות בהפקדה ישירה

  • דוחות שכר

מיסי שכר
  • עמידה במס שכר

  • מיסי שכר לעצמאים

  • מיסי שכר למעסיק

  • הגשה אלקטרונית של טפסי מס פדרליים ומדינתיים

  • הכנה שנתית של טפסי W-2, W-3 ו-1099

שירותי שכר אחרים
  • פיצויים

  • תביעות אבטלה

קבל ציטוט

תודה על ההגשה!

bottom of page